คณะผู้บริหาร Administrative Team

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา

ผู้อำนวยการ 

Associate Professor Dr Suchitra Chongstitvatana

Director

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ทองทักษ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

Assistant Professor Dr Arthit Thongtak

Deputy Director of Administrative Affairs

 

 

 

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Associate Professor Ritirong Jiwakanon

Deputy Director of International Affairs

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรม สวนสมุทร

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

Assistant Professor Dr Pram Sounsamut

Deputy Director of Research Affairs

ความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของท่านจะถูกซ่อนไว้ กรุณากรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * | Your email address will not be published. Required fields are marked *