ติดต่อเรา Contact Us

สถาบันไทยศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2218-7495

โทรสาร 0-2255-5160
ที่อยู่อีเมล thstudies@chula.ac.th

 

Institute of Thai Studies

Chulalongkorn University

9th Floor

Prajadhipok-Rambhai Barni Bldg.

Pathumwan, Bangkok 10330

THAILAND

Tel: (66) 2218 7492-5

Fax: (66) 2255 5160

Email: thstudies@chula.ac.th 

 

 

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m8!1m3!1d242.23371323806018!2d100.5320131448175!3d13.734220438688684!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m6!3e3!4m0!4m3!3m2!1d13.7342143!2d100.5321922!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1535011700251 style=border:0 width=100%

ความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของท่านจะถูกซ่อนไว้ กรุณากรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * | Your email address will not be published. Required fields are marked *