ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่

ช่างสิบหมู่ เป็นช่างฝีมือไทยสมัยโบราณ ที่สืบสาน และสร้างสรรค์งานช่างฝีมือไทย จากอดีต มาถึงปัจจุบัน ทั้งงานช่างเขียน งานช่างปั้น งานช่างแกะ งานช่างสลัก งานช่างหล่อ งานช่างกลึง งานช่างหุ่น งานช่างบุ งานช่างรัก งานช่างปูน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

 

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างปั้น

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างบุ

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างรัก

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างเขียน

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างปูน

 

ฐานข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับช่างสิบหมู่

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ฐานข้อมูล 100 บรรณนิทัศน์การศึกษาวิจัยวัฒนธรรมกับงานช่างสิบหมู่