ประชาสัมพันธ์ (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 

วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า

 

เนื่องในวาระครบ 99 ปีของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
เวลา 8.30-16.00 น.

 

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

 

จัดโดย 

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS) 
สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ลงทะเบียน

 

https://goo.gl/forms/RegHSFnWkvIHJzYK2

 

**ไม่จัดเก็บค่าลงทะเบียน**

 

 

 

Download

 

ร่างกำหนดการประชุมวรรณกรรมท้องถิ่น.pdf