รายงานประจำปี Annual Report

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2559

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2558

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2556

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2555