เรื่องเบ็ดเตล็ด

เรื่องเบ็ดเตล็ด ของ เสฐิยรโกเศศ-นาคะประทีป

 

     อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุรพงศ์ เพ่งเขม้น ณ ฌาปนสถานวัดโสมนัสวิหาร วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2513

 

 

ส่วนหน้า

 

ไว้อาลัย

 

คุณสุรพงศ์ เพ่งเขม้น

 

ประวัตินายสุรพงศ์ เพ่งเขม้น

 

1 หนึ่งสองสาม

 

2 เงือก-นาค

 

3 จิงโจ้มาโล้สำเภา

 

4 กินนร-คนธรรพ์

 

5 แม่ย่านาง

 

6 คำอธิบายเรื่องระเบ็งและกุลาตีไม้

 

7 ร้องรำทำเพลง

 

8 เรื่องกินโต๊ะจีน

 

9 นอกฟ้าป่าหิมพาน