คณะผู้จัดงาน (การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ)

การเสวนาวิชาการ

 

หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ

 

21 กุมภาพันธ์ 2562

โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์

 

จัดโดย 

 

สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย