กำหนดการ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ)

09.00 – 09.30

ลงทะเบียน

 

09.00 – 09.40

 

พิธีเปิดการเสวนาวิชาการ

 

แนะนำวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนา

 

วิทยากรมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
    
ผู้ดำเนินการเสวนา  
     โกมุท คงเทศ
     – สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

09.40 – 12.00

 

เสวนาวิชาการ : ก่อนจะเป็นตะเลงพ่าย

 

12.00 – 13.30

 

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30 – 16.00

 

เสวนาวิชาการ : หุ่นกระบอก เรื่อง ตะเลงพ่าย    

 

16.00

 

ปิดการเสวนาวิชาการ