พระราชวังฤดูร้อน รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม
เก๋งจีนในศิลปะไทย รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม
ตำราดูแมว คตินิยมและความเชื่อ | รายการวิทยุไทยศึกษา
แป้งอิตาลีในอาหารไทย รายการวิทยุไทยศึกษา | วัฒนธรรมอาหาร
ชมศิลปะไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอน พุทธศิลป์และงานประณีตศิลป์ | รายการวิทยุไทยศึกษา
ห้องน้ำในวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาความรู้และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ | รายการวิทยุไทยศึกษา
จากปราสาทหินถึงกู่ในอีสานใต้ รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
อาหารเช้าของคนไทย รายการวิทยุไทยศึกษา | วัฒนธรรมอาหาร
ข้าวยำปักษ์ใต้ รายการวิทยุไทยศึกษา | วัฒนธรรมอาหาร
วิวัฒนาการของศิลปะในคาบสมุทรภาคใต้ของไทย รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
ความเชื่อเรื่องปาฏิหารย์พระบรมธาตุในสังคมไทย คตินิยมและความเชื่อ | รายการวิทยุไทยศึกษา
ประวัติและผลงาน อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย
ผลงานสำคัญส่วนหนึ่งของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
พลวัตตัวตน  “คน”  “เมือง”  เถิน การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity | พุทธศิลป์และงานประณีตศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย | รายการวิทยุไทยศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ กับการอนุรักษ์ผ้าไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย | รายการวิทยุไทยศึกษา
รัชกาลที่ 2 กับจังหวัดปทุมธานี บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย | รายการวิทยุไทยศึกษา
150 ปี ปฐมบรมราชินีนาถ บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย | รายการวิทยุไทยศึกษา
สินค้านำเข้าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รายการวิทยุไทยศึกษา | เศรษฐกิจการเมืองไทยในอดีต
เศรษฐกิจสมัยกรุงธนบุรี รายการวิทยุไทยศึกษา | เศรษฐกิจการเมืองไทยในอดีต
เดินสวนเดินนา รายการวิทยุไทยศึกษา | เศรษฐกิจการเมืองไทยในอดีต
จากเลกวัดสู่เด็กวัด รายการวิทยุไทยศึกษา | เศรษฐกิจการเมืองไทยในอดีต
การชุมนุมล้มอำนาจรัฐในสมัยโบราณ รายการวิทยุไทยศึกษา | เศรษฐกิจการเมืองไทยในอดีต
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
หมู่บ้านสาขลา ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
สุนทรภู่กับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
ล่องแม่น้ำป่าสัก ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
เมืองสระบุรี ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
ไทลื้อ ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
ชวนเที่ยวแม่น้ำอ้อม จังหวัดนนทบุรี ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
ของดีเมืองชัยนาท ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
กว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอน ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท้องถิ่น | รายการวิทยุไทยศึกษา
เมืองเสมา (โคราชเก่า) รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
เมืองโบราณดงละคร รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
โบราณสถานในเมืองตาก รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
จารึกในประเทศไทย ตอนที่ 2 รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
จารึกในประเทศไทย ตอนที่ 1 รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
ความสำคัญของศรีสัชนาลัย รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
ความสำคัญของวัฒนธรรมทวารวดี รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
การศึกษาประวัติศาสตร์จากจารึก รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
กลองมโหระทึก รายการวิทยุไทยศึกษา | โบราณคดีและอารยธรรมไทย
อนุสรณ์ในรัชกาลที่ 1 รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม
หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม
สิมอีสาน รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม
สวนศิวาลัย รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม
วัดมหาพฤฒาราม รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม
วิวัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม
วัดพระแก้ววังหน้า รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม
วัดทองบางพลัด วัดบางยี่ขัน รายการวิทยุไทยศึกษา | สิ่งปลูกสร้างและงานสถาปัตยกรรม