โครงการวิจัย
1981
 • Kirti Bunchua. The Tipitaka for the Christians. 1981.
1982
 • Kirti Bunchua. Development of Mittakham District. 1982.
 • Kiat Chivakul and Others. Markets in Bangkok : Expansion and Development., 1982.
 • M.R. Nengnoi Suksri Napit Krittikakul and Darunee Kaewmuang. Palaces and Royal Residences in Bangkok (1782 A.D.- 1982 A.D.) 1982.
 • Netnapis Nakavachara Piyanart Bunnag and Julthusana Byachranonda. Buddhist Temples in Bangkok (1782 A.D. - 1982 A.D.), 1982.
 • Pairor Thipayathasana. The Evolution of Scientific Dissemination in Thailand., 1982.
 • Piyanart Bunnag Duangporn Nopkhun and Suwattana Thadaniti. Canals in Bangkok : History, Changes and Their Impact (1782 A.D. - 1982 A.D.), 1982.
 • Pussadee Tiptus and Manop Bongsadadt. Houses in Bangkok :
 • Characters and Changes During the last 200 years (1782 A.D. - 1982 A.D.), 1982.
 • Thanamwong Kritpet. The Development of Physical Education in Thailand Between B.E. 2325 - 2525., 1982.
 • Sujaritlak Deepadung, Vicit Kertvisit, Attajinda Deepadung and Su-ed Gajaseni. Social Cultural and Political Roles of the Minority Group in Ratanakosin, History and their Changes in 200 years : The Mon., 1982.
 • Sunya Sunyavivat. The Development of Sociology in Ratanakosin Bicentennial., 1982.
 • Surabhol Sudara, Siriwan Silapacharanan,Yoawarat Puttimanoradeekul And Mattaya Jittirat.The Historical Chronology of Environment Issues in Ratanakosin Era. 1982.
 • Voravit Tattakorn. The Progress of Public Health of Metropolitan Bangkok., 1982.
1983
 • Orawan Banchongsilpa and Kovit Kantasiri. Development of Thai Classical Songs During Ratanakosin Period., 1983.
 • Pitoon Sinlarat. Development of Fields of Study Taught at the higher Education Level During the 200 of Ratanakosin Period., 1983.
 • Poonpit Amatyakul and others. Alphabetical List of Names of Thai Musicians, Song Writer and Composers of the First 200 Years of the City of Ratanakosin., 1983.
 • Prachote Plengvidhya. Bicentenials of Pharmacy in Ratanakosin., 1983.
1984
 • Chuchchai Gomaratut and Prapat Laksanapisut. Thai Traditional Sports: A Study and Analysis of Physical Education Values., 1984.
1985
 • Chiraporn Phattranuphatara. The State of Study about Beliefs of Thai People., 1985.
1986
 • M.R Kalaya Tingsabadh and Amara Prasithrathsint. The Use of Address Terms in Thai during the Ratanakosin Period., 1986.
 • Pensri Duke and Piyanart Bunnag. The Chinese Community in Bangkok : Continuity and Changes., 1986.
1990
 • Rawi Bhavilai. Buddha Dhamma Principles Which Constitute Basis of Technological Thai Society since 1932 to the Present., 1990.
1991
 • Chitralada Suwatthikul. The Development of Curriculum and Instruction for Thai Civilization Course at the Higher Education Level., 1991.
 • Piyanart Bunnag Suwanna Satha - anand and Nuangnoi Boonyanate. Key Terms in Thai Thoughts., 1991.
 • Orawan Banchongsilpa and others. Thai Wisdom : Thai Music., 1991.
1992
 • Supaphan Na Bangchang. Customs and Traditions : Beliefs and Practices from Sukhothai Period to Mid Ayuthaya Period., 1992
 • Supaphan Na Bangchang. The Buddha Dhamma as the Foundation of Thai Society from the Pre-Sukhothai Period to Before the Revolution of 1932., 1992.
 • Wattana Chudhavipata. The Handicraft of Petchaburee Goldsmiths: The History and the Present. 1992.
1994
 • Sawitree Charoenpong. The Evolution of Handicrafts in Thai Society during the Ratanakosin Period : Ceramics, woven Goods and Artificial Flowers., 1994.
1995
 • Anusorn Limmanee. Political Business Cycles in Thailand, 1979-1992 : General Election and Currency in Circulation. 1995.
1996
 • Jiragorn Gajaseni, Nantana Gajaseni Muang Koktung. Traditional Home Garden system in the Chao Phraya Basin : Ecological Rationalities., 1996.
 • Narut Suttachitt. The Tah Poh Folk song: Music Contents and Transmission Process. 1996.
 • Pussadee Tiptus. Siamese Architects : Background, Professional Practice, Works and Design Concepts (1932 A.D. - 1994 A.D.), 1996.
 • Supang Chantavanich and others. A Century of Rangsit Canal., 1996.
1997
 • Amara Prasithrathsint. The Social Role of the Thai Language and the Modernization of Thai Society., 1997.
 • Napat Sirisambhand and Alec Gordon. Thai Women’s Lives during the Late Ayudhya and Early Ratanakosin Periods : the study of Historical vidence from Temple Murals., 1997.
 • Navavan Bandhumedha and others. The Analysis of Tai Nue Vocabularies. 1997.
 • Paitoon Sinlarat. Transformation to Modernization of Thai Society: The Case Of University after World War II. 1997.
 • Paga Sattayatam, Linchong Antarumphun and Sirimas Thaiwattana. The Concepts of Thai Important Educators since the 1932 A.D. Revolution to Present. 1997.
 • Sukanya Putarachai, Pornrat Dhamrung and Chatchawan Vongprasert. Folk Drama in Central Thailand: Adjustment to Modernization., 1997.
2001
 • Waraporn Chiwachaisak. The State’s Economic Policy in the Reign of King Rama III. 2001.
2006
 • Winna Reansuwan and others. The Role of Thai Pharmacy Leaders, 1932- 1992. 2006
 • Waraporn Chiwachaisak. The survey and development potentiality of artificial flowers Pathumthani and Nonthaburi province., 2006.
2010
 • ฐานข้อมูลอาหารไทย 4 ภาค (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ฐานข้อมูลวรรณกรรมพุทธศาสนา


Copyright © 2016

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์: 0-22187495
แฟกซ์: 0-2255-5160
E-mail: thstudies@chula.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/chula.thaistudies
YouTube Channel :http://www.youtube.com