พระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง

พระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง

 

      พระยาอนุมานราชธน

 

 

ส่วนหน้า

 

พระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง

 

ตราประจำตัวประจำตำแหน่ง